Acil müdahale gerektiren ihbarlarınızı ALO-158 ihbar hattını arayarak iletebilirsiniz.